Projekty

Projekt modernizacji budynku biurowo – usługowego przy ul. Nowowiejskiego 5 w Poznaniu

Projekt remontu i aranżacji wnętrz budynku biurowo – usługowego przy ul. Nowowiejskiego 5 w Poznaniu

Projekt budowlany i wykonawczy Dąbrowa

Projekt budowlany i wykonawczy wielobranżowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynek mieszkalno – usługowy. Dąbrowa, gmina Dopiewo.

  • Inwestor: APARTAMENTY POZNAŃSKIE Sp. z o.o.

Projekty budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Puszczykowie

Projekty modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Puszczykowie, ul. Kraszewskiego 6, tj.:

  • projekt zmiany sposobu użytkowania oraz przebudowy pomieszczeń parteru i 1 piętra budynku,
  • projekt docieplenia elewacji budynku.
  • Inwestor: PROJEKT RENOWACJA Sp. z o.o.

Projekt budynku mieszkalnego Kobylepole Poznań

Projekt, realizacja wraz z wykończeniem wnętrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dwulokalowego, obręb Kobylepole, Poznań.

  • Inwestor: prywatny

Projekt odbudowy sali sportowej w Poznaniu

Projekt odbudowy sali sportowej ZSZOS nr 1 pod adresem os. Pod Lipami 106 w Poznaniu.

  • Inwestor: Miasto Poznań
  • Inwestor Zastępczy: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Projekty koncepcyjne

Projekt koncepcyjny budynku biurowo – produkcyjnego w Więckowicach

Projekt koncepcyjny budynku mieszkalnego Puszczykowo

Projekt koncepcyjny budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlowo – usługową i biurową w Puszczykowie przy ul. Szpitalnej.