Budowy

Kompleksowy remont budynku biurowego w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 5

Wykonanie kompleksowego remontu budynku biurowego w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 5, w tym wykonanie projektu wykonawczego prac remontowych branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej dla całego obiektu oraz wykonanie prac remontowych.

Modernizacja bloku z wielkiej płyty w Puszczykowie

Centrum biurowo – handlowe Kupiec Poznański

Wykonanie robót modernizacyjnych, remontowych i budowlanych wewnątrz budynku centrum handlowo – biurowego Kupiec Poznański, na łącznej powierzchni około 6  tyś  m2.

Prace fundamentowe w ramach zadania „Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Tuchola”

Wykonanie robót fundamentowych dla pięciu obiektów mieszczących na terenie Ośrodka Produkcyjnego Tuchola oraz dwóch strefach przyodwiertowych SP3 i SP4 w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Tuchola”

 • Inwestor: Torpol Oil & Gas Sp. z o.o.
 • Rok realizacji: 2021/2022

Prace fundamentowe w ramach zadania „Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Bajerze”

Wykonanie robót fundamentowych dla sześciu obiektów mieszczących na terenie Ośrodka Produkcyjnego Bajerze oraz strefie przyodwiertowej w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Bajerze”.

 • Inwestor: Torpol Oil & Gas Sp. z o.o.
 • Rok realizacji: 2021/2022

Prace budowlano-konstrukcyjnych w Kopalni Soli Mogilno

Wykonanie prac budowlano-konstrukcyjnych, prac drogowych oraz wykonanie sieci kanalizacyjnych w ramach zadania pn.: „Budowa infrastruktury technicznej do otworów eksploatacyjnych G-45, G-46 i G-47 w Kopalni Soli Mogilno”

 • Inwestor: Torpol Oil & Gas Sp. z o.o.
 • Rok realizacji: 2022/2023

Prace rozbiórkowe Tarczyński

Wykonanie robót budowlanych (prac wyburzeniowych i rozbiórkowych) na terenie Zakładu Produkcyjnego, polegającego na przeprowadzeniu rozbiórki części hali – Budynku B3 wraz z linią produkcyjną oraz instalacjami znajdującymi się w Budynku B3.

 • Inwestor: TARCZYŃSKI S.A.
 • Rok realizacji: 2023

Budowa stacji energetycznej w Górce Duchownej

Prace budowlane polegające na wykonaniu rozdzielni energetycznej oraz zagospodarowaniu terenu w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa rozdzielni sieciowej 110kV Górka Duchowna wraz z prowadzeniem linii napowietrznej 110kV Śmigiel – Leszno Gronowo”, realizowanej za zlecenie ENEA Operator sp. z o.o., Poznań.

Budowa stacji red.-pom. w Przyworach

Budowa ośrodka szkolenia Poznań-Krzesiny

Zadanie 55231 „Budowa ośrodka szkolenia naziemnego w K-6035 Poznań-Krzesiny”

 • Inwestor: Skarb Państwa – Wojskowy Zarząd Infrastruktury
 • Rok realizacji: 2022/2023

Prace budowlano-konstrukcyjne do poziomu „0” LMG

Wykonanie robót budowlanych, polegających na realizacji elementów konstrukcyjnych branży budowlanej do poziomu „0”, w ramach zadania pn.: „Rozbudowa KRNIGZ Lubiatów w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych ze złoża Międzychód”

 • Inwestor: Torpol S.A.
 • Rok realizacji: 2022 / aktualnie realizowane

Modernizacja sali gimnastycznej w Poznaniu

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowalnych w ramach zamówienia inwestycyjnego pn. „Modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1” – po katastrofie budowlanej w czerwcu 2021.

 • Inwestor: Miasto Poznań
 • Inwestor Zastępczy: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
 • Rok realizacji: 2022 / 2024

Wykonanie małej retencji ZSZOSNR1 w Poznaniu

Wykonanie małej retencji i zazielenienia na terenie Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 na os. Pod Lipami 106 w Poznaniu

 • Inwestor: Miasto Poznań
 • Rok realizacji: 2021 / 2024

Przebudowa budynku biurowego Al. Niepodległości 6 Poznań

Przebudowa budynku biurowego przy Al. Niepodległości 6 w Poznaniu z rozbudową kondygnacji podziemnej, nadbudową, zmianą sposobu użytkowania na budynek zamieszkania zbiorowego z funkcją usługową i zmianą zagospodarowania terenu.

 • Inwestor: MREP 01 Sp. z.o.o
 • Rok realizacji: 2023 / aktualnie realizowane