Firma Projekt Budowa Sp. z o. o. spełnia wymagania ochrony informacji niejawnych do klauzuli „zastrzeżone” zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych.

Firma zatrudnia pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, a pracownicy posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i „poufne”, odbyli szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych polskich, Unii Europejskiej oraz NATO.