Projekt Budowa 

Nadzór budowlany / ekspertyzy / odbiór budowy


Świadczymy usługi w zakresie nadzoru nad przebiegiem procesu budowlanego od początku do końca budowy. Wykonujemy również kosztorysy oraz analizy techniczne dla wszystkich branż.
Realizujemy nadzory dla branży:

  • architektonicznej,
  • konstrukcyjnej,
  • sanitarnej,
  • AKPiA.