Projekt Budowa 

Usługi budowlane


Świadczymy kompleksowe usługi budowlane w zakresie:

  • budowy i modernizacji budynków jedno i wielorodzinnych,
  • budowy i modernizacji budynków użyteczności publicznej,
  • budowy i modernizacji obiektów przemysłowych,
  • rozbiórki budynków i obiektów,
  • wykonania dróg, chodników i placów z kostki,
  • wykonania instalacji i sieci sanitarnych,
  • wykonania instalacji i sieci AKPiA.